Cenník

úkon cena čas
Rehabilitačné vyšetrenie profesorom vstupné 50.- € 50 min.
Rehabilitačné vyšetrenie kontrolné 25.- € 25 min.
Rehabilitačná konzultácia 25.- € 25 min.
Rehabilitačná preventívna prehliadka 25.- € 25 min.

 

úkon cena čas
Rehabilitácia liečebná – individuálna cvičebná lekcia 25.- € 50 min.
Rehabilitácia liečebná – skupinová cvičebná lekcia (min. 3 a max. 6 osôb) 10.- € 50 min.
Rehabilitácia pracovná – ergonomická konzultácia 25.- € 25 min.
Testovanie (meranie) fyzioterapeutom 25.- € 25 min.
Ostatné nešpecifikované vyšetrenia na základe individuálnej požiadavky dohodou dohodou

 

úkon cena
6 predplatených individuálnych lekcií 140.- €
12 predplatených individuálnych lekcií 270.- €
Stornopoplatok menej ako 24 hod. pred začiatkom lekcie 10.- €
Stornopoplatok viac ako 24 hod. pred začiatkom lekcie 0.- €

V rámci individuálnej lekcie je realizovaná ordinovaná aktívna rehabilitačná metodika alebo pasívna rehabilitačná metodika.

 

Medzi aktívne rehabilitačné metodiky počítame metodiky podľa:

Kaltenborna,
Gymansa,
Kabata,
Freemmanna,
Mc Kenzieho,
Bobathovej,
Brunkowovej,
Pilatesa,
postizometrická relaxácia a iné.

 

Medzi pasívne rehabilitačné metodiky počítame nasledujúce metodiky:

Elektrodiagnostika,
elektrostimulácia,
elektroliečba,
magnetoterapia,
svetloterapia,
ultrazvuk,
mäkké techniky,
posun fascií,
masáže,
trakcie,
mobilizácia,
manipulácia a iné.