Čo riešime v ambulancii?

Jednotlivcom vieme ponúknuť riešenie ich zdravotných problémov, ktoré bývajú dôsledkom jednostranných a monotónnych pracovných činností, vykonávaných dlhodobo a väčšinou v pribehu celého pracovného dňa, alebo môžu byť dôsledkom pracovného úrazu, operácie alebo ako dôsledok straty mobility s prichádzajúcim vekom.

ZAOBERÁME SA:

- bolesťami krížov, krku a hlavy

- funkčnými poruchami pohybového aparátu,

- inými poruchami pohybového aparátu,

- nadváhou (obezitou)