Pracovní tým

Anton Gúth

sa narodil v Levárkách. Pacienty s onemocněními páteře léčí více jako 35 let. Problematiku páteře studoval u slovenských, českých, rakouských a německých učitelů. Od roku 1975 se věnuje rehabilitaci jako lékař a později jako přednosta Kliniky FBLR, 28 roků prednáší na ILF, SPAM a SZU v Bratislavě, na PedFUK v Bratislavě, LFUK TU v Trnavě a na VŠ sv. Alžběty v Bratislavě a v německém Weißienfelse. Habilitoval v roce 1996, inauguraci za mimořádného profesora absolvoval v roce 2004 a řádným profesorem byl jmenován presidentem republiky v roce 2006. Je autorem více jako 120 odborných článků, více jako 60 odborných přednášek a autorem, resp, spoluautorem 25 lékařských a čtyř historických knih.
Martina Hlobeňová
pochází z Hlohovce. Rehabilitaci pohybového aparátu se věnuje od roku 1966. Problematiku fyzioterapie studovala na SZŠ v Bratislavě a na LF UK v Bratislavě, kde získala i titul magistra. Následně absolvovala  u slovenských, českých a anglických odborníků 10 postgraduálních kurzů. V oboru fyzioterapie je spoluautorkou řady časopiseckých a knižních publikací.

Marianna Moravčíková
pochází z Michala nad Žitavou. Obor rehabilitační pracovník ve verzi diplomovaného fyzioterapeuta absolvovala na SZŠ v Bratislavě. Rehabilitaci pohybového aparátu se věnuje od roku 2003. U slovenských a českých učitelů absolvovala několik odborných kurzů a spolupracovala při přípravě dvou knižních publikací z oboru fyzioterapie.

Alexandra Jaďuttová
pochází z Lučence. Bakalářský titul z fyzioterapie získala v Košicích, magisterský stupeň dosáhla v roce 2012, přičemž v oboru pracuje od  roku 2008. Absolvovala několik postgraduálních kurzů u slovenských a českých učitelů a spolupracovala při přípravě dvou knižních publikací z oboru fyzioterapie.

Anna Kurcová
 pochází z Gbelů. Ukončila bakalářské studium fyzioterapie a v současnosti absolvuje externí magisterské studium tohoto oboru na SZU v Bratislavě. V oboru pracuje od roku 2012.

Lenka Nemcová
je z Bratislavy. Ukončila specializační studium na SZU v Bratislavě v oboru fyzioterapie. Rehabilitaci pohybového aparátu se věnuje od roku 2009.

 • prof. Anton GÚTH
  Vedúci tímu
 • (Slovensky) Mgr. Martinka HLOBEŇOVÁ
  Fyzioterapeut
 • Mgr. Saška JAĎUTTOVÁ
  Fyzioterapeut
 • Lenka NEMCOVÁ
  Fyzioterapeut
 • Marianka MORAVČÍKOVÁ
  Fyzioterapeut
 • Darinka DEMOVIČOVÁ
  Fyzioterapeut
 • (Slovensky) Kristínka RANTOVÁ
  Fyzioterapeut
 • Mgr. Rasťo ADÁMIK
  Fyzioterapeut
 • Bc. Ondrej BEČKA
  Fyzioterapeut