Pracovisko založil profesor Gúth ako dcérsku spoločnosť firmy LIEČREH pričom prirodzene rozširoval predmet činnosti pôvodnej firmy do praxe. Firma LIEČREH, pôsobí na trhu od roku 1992 ako konzultačné a vydavateľské pracovisko v oblasti rehabilitácie. Lídrom kolektívu, garantom ambulancie a jej vedúcim pracovníkom je profesor Gúth, ktorý sa venuje problematike pohybového aparátu už vyše 35 rokov, je autorom viac ako 25 kníh s problematikou rehabilitácie, napísal viac ako stodvadsať odborných článkov do vedeckých a odborných časopisov a možno povedať, že v súčasnosti sú skoro všetci lekári pracujúci v oblasti rehabilitácie na Slovensku jeho žiakmi. Ambulancia vlastní okrem toho najdôležitejšieho kapitálu – vedomostného – aj zodpovedajúci prístrojový park pre elektroliečbu, svetloliečbu, magnetoterapiu, ultrazvuk a pohybovú liečbu.