Pracovný tím

prof. Anton Gúth

sa narodil v Levárkach. Pacientov s ochoreniami chrbtice lieči viac ako 35 rokov. Problematiku chrbtice študoval u slovenských, českých, rakúskych a nemeckých učiteľov.
Od r. 1975 sa venuje rehabilitácii ako lekár, a potom ako prednosta Kliniky FBLR, 28 rokov prednáša na ILF, SPAM a SZU v Bratislave, na PedFUK, LFUK TU a VŠ sv. Alžbety v Bratislave a v nemeckom Weißienfelse.

Habilitoval v r. 1996, inauguráciu za mimoriadneho profesora absolvoval v r. 2004 a za riadneho profesora bol vymenovaný prezidentom v r. 2006.
Je autorom viac ako 120 odborných článkov, viac ako 60 odborných prednášok a autorom, resp. spoluautorom 25 odborných medicínskych a štyroch historických kníh.

Mgr. Martinka HLOBEŇOVÁ
pochádza z Hlohovca. Rehabilitácii pohybového aparátu sa venuje od r. 1996. Problematiku fyzioterapie študovala na SZŠ v Bratislave a na LF UK, kde získala aj magisterský titul. Následne absolvovala u slovenských, českých a anglckých odborníkov minimálne 10 postgraduálnych kurzov. Je spoluautorkou viacerých časopiseckých a knižných publikácií.

Marianka MORAVČÍKOVÁ
diplomovaný fyzioterapeut, pochádza z Michala nad Žitavou. Odbor rehabilitačný pracovník vo verzii diplomovaného fyzioterapeuta absolvovala na SZŠ v Bratislave. Rehabilitácii pohybového aparátu sa venuje od roku 2003, absolvovala postgraduálne kurzy u slovenských a českých učiteľov, spolupracovala pri príprave dvoch knižných publikácií.

Mgr. Alexandra JAĎUTTOVÁ
pochádza z Lučenca. Bakalársky titul vo fyzioterapii získala v Košiciach, v odbore pracuje od r. 2008. Magisterský stupeň v odbore fyzioterapia dosiahla na SZU v Bratislave v r. 2012. Absolvovala postgraduálne kurzy u slovenských a českých učiteľov, spolupracovala pri príprave dvoch knižných publikácií.

Darinka DEMOVIČOVÁ
pochádza z Bratislavy. Mám ukončené štúdium v odbore diplomovaný fyzioterapeut, ktoré absolvovala na SZŠ v Bratislave. Rehabilitácií pohybového aparátu so zameraním na chrbticu a periférne kĺby sa venujem od roku 2005.

Lenka NEMCOVÁ
je z Bratislavy, má ukončené špecializačné štúdium na SZU v Bratislave v odbore fyzioterapia. Rehabilitácii pohybového aparátu sa venuje od r. 2009.

Bc. Ondrej BEČKA
pochádza z Bratislavy. Maturitou na športovom gymnáziu získal osvedčenie o odbornej spôsobilosti trénera rýchlostnej kanoistiky II. stupňa, ktorej sa aktívne venoval. V rokoch 2006 – 2010 bol v danej disciplíne reprezentantom SR. Bakalárske štúdium v odbore fyzioterapia ukončil v roku 2015 na SZU v Bratislave. V súčasnosti pokračuje v štúdiu na magisterskom stupni. Absolvoval certifikované kurzy klasickej masáže, športovej masáže a kinesiotapingu.

Kristínka RANTOVÁ
diplomovaný fyzioterapeut – pochádza z Bratislavy. Absolvovala Strednú zdravotnícku školu v Bratislave v odbore masér, a potom nadstavbu na SZŠ odbor diplomovaný fyzioterapeut. Momentálne okrem práce na rehabilitácii sa pripravuje na vysokoškolské štúdium.

Mgr. Rastisťo ADÁMIK
pochádza z Dvorníkov, po strednej škole absolvoval bakalárske a magisterské štúdium v odbore fyzioterapeut na SZU.

 • prof. Anton GÚTH
  Vedúci tímu
 • Mgr. Martinka HLOBEŇOVÁ
  Fyzioterapeut
 • Mgr. Saška JAĎUTTOVÁ
  Fyzioterapeut
 • Lenka NEMCOVÁ
  Fyzioterapeut
 • Marianka MORAVČÍKOVÁ
  Fyzioterapeut
 • Darinka DEMOVIČOVÁ
  Fyzioterapeut
 • Kristínka RANTOVÁ
  Fyzioterapeut
 • Mgr. Rasťo Adámik
  Fyzioterapeut
 • Bc. Ondrej BEČKA
  Fyzioterapeut