Cenník je platný od 1.3.2023. REHABILITÁCIA – ambulancia profesora Gútha nemá zmluvy so zdravotnými poisťovňami, klienti si preto hradia ordinované procedúry v plnej výške. Úkony sa objednávajú emailom na adrese: profantonguth@gmail.com , alebo telefonicky na č. 0949 282 000


POLOŽKA Č. CENNÍK REHABILITAČNÝCH VYŠETRENÍ ČAS CENA
1 Vstupné vyšetrenie rehabilitačným lekárom 50 min 90 €
2  Kontrolné vyšetrenie rehabilitačným lekárom 25 min 45 €

 

POLOŽKA Č.  CENNÍK REHABILITAČNÝCH ÚKONOV ČAS CENA
3 Rehabilitácia liečebná – individuálna cvičebná lekcia 50 min 45 €
4 Rehabilitácia pracovná – ergonomické poradenstvo 50 min 45 €
5 Ostatné, nešpecifikované vyšetrenie na základe individuálnej požiadavky dohodou dohodou
6

Akupunktúra alebo nárazové vlny

a individuálna rehabilitačná lekcia v jednom balíčku

10+40 min 50 €
7 Nárazové vlny (Shockwave therapy) 10 min 35 €

 

POLOŽKA Č. CENNÍK PREDPLATENÝCH ÚKONOV ČAS CENA
8 10 predplatených individuálnych lekcií (platí sa len 9)
10×50 min 405 €
9 Ohlásenie nedostavenia sa menej ako 24 hod. pred začiatkom lekcie —- termín prepadáva
10 Storno poplatok viac ako 24 hod. pred začiatkom lekcie —- 0 €

 

 

Medzi aktívne rehabilitačné metodiky počítame metodiky podľa Medzi pasívne rehabilitačné metodiky počítame nasledujúce metodiky
Metóda podľa Kaltenborna video_icon
Freemmannová metóda video_icon
Bobathovej metodika video_icon
Brunkowovej metodika video_icon
Metodika podľa Pilatesa video_icon
Postizometrická relaxácia video_icon
Uvoľňovacie cviky
Neuromuskulárna aktivácia video_icon
Metodika prof. Gútha
Cvičenie na nestabilnej plošine video_icon
Metodika SM
Páskovanie – taping
Gymansova metodika
Metóda podľa Kabata
McKenzieho metóda
Metodika Brügera
iné…
Nárazové vlny – Shockwave therapy video_icon
Uvoľnenie spúšťových bodov video_icon
Mäkké techniky video_icon
Posun fascií video_icon
Trakcia
Mobilizácia
Manipulačná terapia

 video_icon – znamená, že v popise danej metodiky nájdete aj videoukážku tohto cvičenia.