Cenník je platný od 1.1.2020. REHABILITÁCIA – ambulancia profesora Gútha nemá zmluvy so zdravotnými poisťovňami, klienti si preto hradia ordinované procedúry v plnej výške. Úkony sa objednávajú emailom na adrese: profantonguth@gmail.com , alebo telefonicky na č. 0949 282 000


POLOŽKA Č. CENNÍK VYŠETRENÍ PROFESOROM GÚTHOM ČAS CENA
1 Vstupné rehabilitačné vyšetrenie profesorom 50min 80€
2 Rehabilitačné vyšetrenie kontrolné 25min 40€

 

POLOŽKA Č.  CENNÍK REHABILITAČNÝCH ÚKONOV ČAS CENA
3 Rehabilitácia liečebná – individuálna cvičebná lekcia 50min 30€
4 Rehabilitácia pracovná – ergonomická konzultácia 50min 30€
5 Ostatné, nešpecifikované vyšetrenie na základe individuálnej požiadavky dohodou dohodou
6

Akupunktúra alebo nárazové vlny

a individuálna rehabilitačná lekcia v jednom balíčku

10+40min 45€
7 Nárazové vlny (Shockwave therapy) 10min 30€

 

POLOŽKA Č. CENNÍK PREDPLATENÝCH ÚKONOV ČAS CENA
8 10 predplatených individuálnych lekcií (platí sa len 9)
10x50min 270€
9 Stornopoplatok menej ako 24 hod. pred začiatkom lekcie —- 10€
10 Stornopoplatok viac ako 24 hod. pred začiatkom lekcie —- 0€

 

 

Medzi aktívne rehabilitačné metodiky počítame metodiky podľa Medzi pasívne rehabilitačné metodiky počítame nasledujúce metodiky
Metóda podľa Kaltenborna video_icon
Freemmannová metóda video_icon
Bobathovej metodika video_icon
Brunkowovej metodika video_icon
Metodika podľa Pilatesa video_icon
Postizometrická relaxácia video_icon
Uvoľňovacie cviky
Neuromuskulárna aktivácia video_icon
Metodika prof. Gútha
Cvičenie na nestabilnej plošine video_icon
Metodika SM
Páskovanie – taping
Gymansova metodika
Metóda podľa Kabata
McKenzieho metóda
Metodika Brügera
iné…
Nárazové vlny – Shockwave therapy video_icon
Uvoľnenie spúšťových bodov video_icon
Mäkké techniky video_icon
Posun fascií video_icon
Trakcia
Mobilizácia
Manipulačná terapia

 video_icon – znamená, že v popise danej metodiky nájdete aj videoukážku tohto cvičenia.