Škola chrbtice

Škola chrbice je naozajstná škola, kde sa pacient učí. Musí sa naučiť čo najviac o svojom tele (anatómia), o funcii tela (fyziológia), o príčinách vzniku porúch a bolestí (patofyziológia). Musí byť schopný pochopiť, následne prijať za svoje a nakoniec denne realizovať správne návyky a cvičenia.

Hlavným cieľom školy chrbtice je pochopiť a uskutočňovať – ako správne stabilizovať osový orgán (a teda dosiahnuť správne postavenie tela v priestore –  posturu), čo následne umožňuje správny hrubý a jemný pohyb na končatinách (písanie, práca prstami, kopanie do lopty …). Od postury sú teda odvodené všetky postavenia jednotlivých častí tela. A následne – správne držanie tela a jeho jednotlivých častí je základ akéhokoľvek pohybu. Lebo postavenie tela (- postura)  predpieha každý pohyb! 

Ako zvládnuť bolestivý stav (v bodoch)

1 – odstránenie bolestí (lieky, fyzikálna terapia, mobilizácia, mäkké techniky atď.),

2 – uvoľnenie svalového napätia,

3 – mobilizácia zablokovaných kĺbov,

4 – uvoľnenie skrátených svalov,

5 – posilnenie oslabených svalov,

6 – vyrovnanie svalovej nerovnováhy a

7 – správny postoj v pokoji a pri činnosti.

Týchto 7 bodov ti odporúčam realizovať na najbližšej rehabilitácii, kde to určite pre teba s radosťou urobia.

Potom nasleduje trvalá úloha:

Každodenné cvičenie podľa vyššie uvedenej schémy: uvoľnenie skrátených svalov, posilnenie oslabených a vyváženie svalovej nerovnováhy. Dodržiavanie správneho postoja je úloha každodenná a doživotná.

Tieto kroky sú veľmi dôležité. Neodporúčam ti nedodržiavať ich postupnosť alebo dokonca vynechať niektorý z krokov. Z hľadiska tvojej budúcnosti a hlavne zabránenia proti opakovaniu ťažkostí s chrbticou je dôležitý posledný bod.

Príčina, pre ktorú som napísal túto knihu, je, aby si pochopil dôvod vzniku ťažkostí v oblasti chrbtice. Okrem toho musíš spoznať základné chorobné pochody vzniku ťažkostí, aby si im mohol čeliť, a nakoniec sa musíš naučiť predchádzať opakovaniu týchto ťažkostí.

Keby sme chceli problematiku školy chrbtice zhrnúť do jednej vety, jedná sa v podstate o vedomý nácvik správneho zaťaženia tela a pravidelné vedomé cvičenie – všetko ostatné sú sprievodné aktivity. Aj v tvojom prípade sa budeme snažiť zmeniť zaťaženie v ohybe na osové zaťaženie chrbtice (zaťaženie bez ohybu). Chrbtica totiž znáša zaťaženie v ohybe len vtedy, keď je zdravá, svalové štruktúry má vyvážené a nedošlo k vytvoreniu poruchy funkcie alebo štrukturálnym zmenám platničky. Keď už na tvojom pohybovom aparáte došlo k funkčným alebo štrukturálnym zmenám, bude chrbtica znášať bez ťažkostí len zaťaženie v osi.

Odporúčanú pozíciu musíš nacvičiť pri všetkých bežných statických zaťaženiach (sed, stoj, práca v sede, práca v stoji), ako i pri bežných denných činnostiach v domácnosti a práci tak, ako to uvádzam v rámci jednotlivých krokov.

Po zoznámení sa s problematikou a jej nacvičení ju musíš ešte prijať za svoju, zžiť sa s ňou, aby si neurobil ani „jeden krok“ mimo uvedené odporučenia, lebo inak hrozí opakovanie ťažkostí, aj keď v menšej miere.

Viacerí moji pacienti (možno aj ty) často vravia, že predpísaný režim celý čas dodržiavali . Ale následne povedia, že „len raz som sa pomýlil“, a potom sa dostavili bolesti. Na takúto argumentáciu mám vymyslení príbeh z praxe: elektrina v zásuvke je „dobrá vec“(pomocou nej funguje rádio, televízor, mixér…), avšak stačí sa jej dotknúť naslineným prstom len raz v živote a katastrofa je tu… a je úplne jedno, či tam ten prst dáš dnes, alebo za dva roky. To isté platí aj pre chrbticu – zásady treba dodržiavať dnes, aj za dva roky…

Moje odporúčané rady pre teba môžem naopak prirovnať k izolácii, ktorá drží elektrinu „na uzde“, aby si sa mohol drôtu dotknúť. Ak sa nimi budeš prísne riadiť každý deň pri všetkých činnostiach, „nič sa ti nemôže stať“.

Prof. Gúth

Posted in Škola chrbtice.