Čo riešime v ambulancii?

Jednotlivcom vieme ponúknuť riešenie ich zdravotných problémov, ktoré bývajú dôsledkom jednostranných a monotónnych pracovných činností, vykonávaných dlhodobo a väčšinou v pribehu celého pracovného dňa, alebo môžu byť dôsledkom pracovného úrazu, operácie alebo ako dôsledok straty mobility s prichádzajúcim vekom.

ZAOBERÁME SA:

– bolesťami krížov, krku a hlavy

– funkčnými poruchami pohybového aparátu,

– inými poruchami pohybového aparátu,

– nadváhou (obezitou)