Cvičenie na precítenie pohybu

Cvičenie na precítenie pohybu vychádzajúce z vývoja dieťaťa po treťom mesiaci života (podrobnosti môžeš nájsť vo vývojovej kineziológii):

  1. začni v polohe na chrbte,
  2. potom vystri ruky smerom nahor a zohni nohy v bedrových kĺboch a kolenných kĺboch 90°,
  3. nasleduje pretočenie do strany (napríklad doprava) tým, že ľavú ruku a ľavú nohu pretočíš vpravo, ľavú nohu pritom ešte viac ohýbaš v bedre,
  4. potom sa dostaneš na brucho, na podložke vystri nohy v kolenách a ruky máš na podložke zohnuté v lakťoch,
  5. následne sa dostaň do pozície „na štyri“,
  6. z tejto pozície vystri ruky v lakťoch a nohy v kolenách a dvihni panvu nahor,
  7. posúvaj ruky smerom k nohám a z tejto pozície sa dostaň do stoja,
  8. pohyb považujeme za ukončený v stoji s pripaženými rukami.

Cvičenie rob pomaly, tak, že si uvedomuješ pozície končatín a jednotlivých častí trupu. Zo stoja sa môžeš vrátiť do ľahu v opačnom poradí realizovaných úkonov. Zopakuj 4-5x!

                                                             Gúth a kol.: Liečebné metodiky v rehabilitácii, 2015

Posted in Škola chrbtice.