Galéria pacientov profesora Gútha

Prof. Gúth s Kardinálom Korcom

Prof. Gúth s Kardinálom Korcom

Prof. Gúth s druhým prezidentom Slovenskej republiky M. Kováčom

Prof. Gúth s druhým prezidentem Slovenské Republiky Kováčem

Prof. Gúth s riaditeľom Stanislavom Štepkom

Prof. Gúth s riaditeľom Stanislavom Štepkom

Národná umelkyňa Marína Královičová u prof. Gútha

Národní umělkyně Marína Královičová u prof. Gútha

Prof. Gúth na čínskom múre

Profesor Guth na čínské zdi

Arcibiskup Sokol u prof. Gútha

Arcibiskup Sokol u prof. Gútha

Prof. Gúth s prezidentem I. Gašparovičem

Prof. Gúth s historikom Pavlom Dvořákom

Prof. Gúth s historikom Pavlom Dvořákom

Prof. Gúth s najlepšou klaviristkou R. Palovičovou

Prof. Guth s nejlepší klavíristou R. Palovičovou

Prof. Gúth s prof. Ďuricom

Prof. Gúth s prof. Ďuricom

Prof. Gúth s prezidentom Záhoráckej republiky P. L. Nemcom

Prof. Gúth s prezidentem P. L. Nemcom (Zahorácká Republika)

Prof. Gúth so spisovateľom Petrom Jarošom

Prof. Gúth se spisovatelem Petrem Jarošem

Prof. Gúth s dr. Iľkom

Prof. Gúth s dr. Iľkom