Ambulanci založil profesor Anton Gúth jako dceřinou společnost firmy LIEČREH a jako přirozené rozšíření jejího předmětu činnosti do praxe. Firma LIEČREH působí na trhu od roku 1992 jako konzultační a vydavatelské pracoviště v oblasti rehabilitace. Lídrem kolektivu, garantem ambulance a jejím vedoucím pracovníkem je profesor Anton Gúth, který se věnuje problematice pohybového aparátu už více jako 35 let, je autorem 25 knih s problematikou rehabilitace, publikoval přes stodvacet článků ve vědeckých či odborných časopisech a je možné konstatovat, že v součastnosti jsou téměř všichni lékaři pracující v oblasti rehabilitace na Slovensku jeho žáky.

Ambulance vlastní kromě toho nejdůležitějšího kapitálu – vědomostního – i odpovídající přístrojový park pro elektroléčbu, světloléčbu, magnetoterapii, ultrazvuk a pohybovou léčbu.