Pracovní tým

Anton GÚTH, prof. MUDr., CSc.

se narodil v Levárkách. Pacienty s onemocněními páteře léčí více jako 44 let. Problematiku páteře studoval u slovenských, českých, rakouských a německých učitelů. Od roku 1975 se věnuje rehabilitaci jako lékař a později jako přednosta Kliniky FBLR, 34 let prednáší na ILF, SPAM a SZU v Bratislavě, na PedFUK v Bratislavě, LFUK TU v Trnavě,  na VŠ  sv. Alžběty v Bratislavě a v německém Weißienfelse. Habilitoval v roce 1996, inauguraci za mimořádného profesora absolvoval v roce 2004 a řádným profesorem byl jmenován prezidentem republiky v roce 2006. Je autorem více jako 120 odborných článků, více jako 60 odborných přednášek a autorem, resp, spoluautorem 25 lékařských a čtyř historických knih.

Martina HLOBEŇOVÁ, Mgr.

pochází z Hlohovce. Rehabilitaci pohybového aparátu se věnuje od roku 1966. Problematiku fyzioterapie studovala na SZŠ v Bratislavě a na LF UK v Bratislavě, kde získala i titul magistra. Následně absolvovala  u slovenských, českých a anglických odborníků 10 postgraduálních kurzů. V oboru fyzioterapie je spoluautorkou řady časopiseckých a knižních publikací.

Marianna MORAVČÍKOVÁ, dipl. fyzioterapeut

pochází z Michala nad Žitavou. Obor rehabilitační pracovník ve verzi diplomovaného fyzioterapeuta absolvovala na SZŠ v Bratislavě. Rehabilitaci pohybového aparátu se věnuje od roku 2003. U slovenských a českých učitelů absolvovala několik odborných kurzů a spolupracovala při přípravě dvou knižních publikací z oboru fyzioterapie.

Alexandra JAĎUTTOVÁ, Mgr.

pochází z Lučence. Bakalářský titul z fyzioterapie získala v Košicích, magisterský stupeň dosáhla v roce 2012, přičemž v oboru pracuje od  roku 2008. Absolvovala několik postgraduálních kurzů u slovenských a českých učitelů a spolupracovala při přípravě dvou knižních publikací z oboru fyzioterapie.

Ondrej BEČKA, Mgr.

pochází z Bratislavy. Maturitou na sportovním gymnáziu získal osvědčení o odborné způsobilosti trénera v rychlostní kanoistice II. stupně, které sa aktívně věnoval. V letech     2006 – 2010 byl v dané disciplíně reprezentantem Slovenské republiky. Bakalářské studium  v oboru fyzioterapie ukončil v roce 2015 na SZU v Bratislavě. Následně štyři roky pracoval na Klinice FBLR v Bratislavě. Magisterský stupeň končí v roce 2019. Absolvoval řadu certifikovaných kurzů v oblasti fyzioterapie – autoreflexní terapii, mobilizační techniky, kinesiotaping, klasickou a sportovní masáž, spolupracoval pri přípravě mnoha knižních publikací.

Kristínka RANTOVÁ, dipl. fyzioterapeut

diplomovaný fyzioterapeut – pochází z Bratislavy. Absolvovala Střední zdravotnickou školu   v Bratislavě v oboru masér a poté nadstavbu na SZŠ – obor diplomovaný fyzioterapeut. Momentálně se kromě práce v rehabilitaci  připravuje na vysokoškolské studium. Vědomosti si rozšiřuje absolvovaním speciálních kurzů: v roce 2012 to byl kurz kineziotapingu italských autorů, roce 2013 kurz manuální lymfodrenáže, v roce 2019 absolvovala kurz Redcordu – Neurac systému u Alice Hamáčkové. Ve své každodenní práci sa věnuje především funkčním poruchám pohybového aparátu; spolupracovala pri přípravě řady odborných knižních publikací.

Rastislav ADÁMIK, Mgr.

Pochází z Dvorníků nad Váhem. Bakalářské studium  absolvoval na LFUK Bratislava, obor fyzioterapie. V roce 2012 absolvoval v Rehaspring Čelakovice  kurz dynamické neuromuskulární stabilizace, taktéž absolvoval několik masérskych kurzů.  Odbornou kvalifikaci  magistra získal na SZU, Fakulta zdravotníctví Banská  Bystrica, obor fyzioterapie. Postgraduální specializační studium fyzioterapie absolvoval v roce 2017 na SZU v Bratislavě. Vědomosti si rozšiřuje absolvováním speciálních kurzů, naposled první stupeň Redcord – Neurac systému v roce 2019.

Daniela MARTIŠOVÁ, dipl. fyzioterapeut

pochází z Bratislavy, po ukončení jazykového gymnázia dále studovala na Střední zdravotnické škole v Bratislavě – obor diplomovaný fyzioterapeut. Zajímá se o studium na vysoké škole. Vědomosti si rozšiřuje absolvováním speciálních kurzů, naposled první stupeň Redcord – Neurac systému v roce 2019.

Miriama MICHALOVIČOVÁ, Bc.

Pochází z Bzince pod Javorinou. Po absolvování Gymnázia M.R. Štefánika v Novém Městě nad Váhem ukončila bakalářské studium fyzioterapie na Trenčanské univerzitě. Je trenérkou I. stupně v kulturistice, má kurz Kinesio Tapu, dále pak absolvovala kurzy: základní masérský, sportovní masérský, masérský antistresový, měkké techniky I. a II., manuální lymfodrenáž, kosmetickou lymfodrenáž a hirudoterapii. Pracovala jako fyzioterapeut v Sportclinic a v Nemocnici akademika L. Dérera. Vědomosti si aj nadále rozšiřuje studiem fyzioterapie na magisterském stupni a absolvováním speciálních kurzů, naposled první stupeň Redcord – Neurac systému v roce 2019 v Piešťanech.

Marta GÚTHOVÁ, PaedDr., PhD

Pochází z Trávnice, po absolvování SZŠ v roce 1975 studovala PedFUK, na které ukončila    v roce 1982 speciální pedagogiku; pracovala jako učitelka pro neslyšící děti a jako logopédka pro děti s narušenou komunikační schopností. Doktorkou pedagogiky se stala v roce 1984, následně pracovala do roku 2010 jako odborná asistentka na katedře logopédie PedFUK, kde získala v roce 2010  vědeckou hodnost PhD. Od r. 2014 pracuje jako asistentka v ambulanci Rehabilitace prof. Gútha. Základní kurz pro cvičitele Redcord – Neurac absolvovala v roce 2018 v Praze, spolupracovala pri přípravě řady odborných kňižních publikací.

Zuzana VOLKOVÁ, Ing.

Pozází z Levárek, po absolvování střední elektrotechnické školy studovala na SVŠT, kde získala titul Ing. Od r. 2017 pracuje jako asistentka v ambulanci Rehabilitace profesora Gútha. Základní kurz pro cvičitele Redcord – Neurac absolvovala v roce 2018 v Praze, spolupracovala pri přípravě řady odborných knižních publikací.