Svaly – anatomické základy pro školu páteře

Svaly pod kůží uskutečňují pohyb organismu tím, že se dokáží zkrátit. Na svých koncích jsou připevněny o kosti, které navzájem přibližují. Tuto činnost řídí nervový systém. Svaly, o něž se zajímáme z hlediska školy páteře, nejsou umístěny jen okolo páteře, jak by se mohlo na první pohled zdát. Jsou umístěny i na břichu, v trupu a končetinách – prostě jsou to skoro všechny svaly organismu. Existuje různé dělení svalů. Z hlediska funkčních poruch je nejdůležitější dělení podle vztahu ke statické zátěži. Svaly, o které se zajímáme, můžeme rozdělit na svaly, jež zabezpečují stoj, sed, leh a při této činnosti se aktivují. Jsou to tzv. statické svaly.

Posted in Škola chrbtice.