Galéria pacientov profesora Gútha

Prof. Gúth s Kardinálom Korcom

Prof. Gúth mit Cardinals Korec

Prof. Gúth s druhým prezidentom Slovenskej republiky M. Kováčom

Prof. Gúth mit Präsident Kováč

Prof. Gúth s riaditeľom Stanislavom Štepkom

Stanislav Štepka bei prof. Gúth

Národná umelkyňa Marína Královičová u prof. Gútha

Nationale Künstler Marína Královičová bei prof. Gúth

Prof. Gúth na čínskom múre

Prof. Guth über die chinesische Mauer

Arcibiskup Sokol u prof. Gútha

Erzbischof Sokol bei prof. Gúth

Prof. Gúth mit Präsident I.Gašparovič

Prof. Gúth s historikom Pavlom Dvořákom

Prof. Gúth mit Historiker Pavel Dvořák

Prof. Gúth s najlepšou klaviristkou R. Palovičovou

Prof. Guth mit dem besten Pianisten R. Palovičová

Prof. Gúth s prof. Ďuricom

Prof. Gúth mit Prof. Ďurica

Prof. Gúth s prezidentom Záhoráckej republiky P. L. Nemcom

Prof. Gúth mit Präsident P. L. Nemcom (Záhorácka Republika)

Prof. Gúth so spisovateľom Petrom Jarošom

Prof. Gúth mit schriffsteller Peter Jaroš

Prof. Gúth s dr. Iľkom

Prof. Gúth mit dr. Iľko