Galéria pacientov profesora Gútha

Prof. Gúth s Kardinálom Korcom

Prof. Gúth with Cardinal Korec

Prof. Gúth s druhým prezidentom Slovenskej republiky M. Kováčom

Prof. Gúth with President Kováč

Prof. Gúth s riaditeľom Stanislavom Štepkom

Stanislav Štepka at prof. Gútha

Národná umelkyňa Marína Královičová u prof. Gútha

National artist Marína Královičová at prof. Gútha

Prof. Gúth na čínskom múre

Prof. Guth on the Chinese Wall

Arcibiskup Sokol u prof. Gútha

Archbishop Sokol at prof. Gútha

Prof. Gúth with President I. Gašparovič

Prof. Gúth s historikom Pavlom Dvořákom

Prof. Gúth with historian Pavlel Dvořák

Prof. Gúth s najlepšou klaviristkou R. Palovičovou

Prof. Guth with the best pianist R. Palovičová

Prof. Gúth s prof. Ďuricom

Prof. Gúth with prof. Ďurica

Prof. Gúth s prezidentom Záhoráckej republiky P. L. Nemcom

Prof. Gúth with President P. L. Nemcom(Záhorácka Republika)

Prof. Gúth so spisovateľom Petrom Jarošom

Proff. Gúth with the writer Peter Jaroš

Prof. Gúth s dr. Iľkom

Prof. Gúth with dr. Iľko