REHABILITÁCIA pôsobí na slobodnom trhu ako neštátny časopis od r. 1993, kedy pracovisko na jej vedenie založil profesor Gúth ako spoločnosť  LIEČREH pričom prirodzene rozširoval predmet činnosti pôvodnej firmy do praxe. Firma LIEČREH, pôsobí ako konzultačné a vydavateľské pracovisko v oblasti rehabilitácie. Lídrom kolektívu, garantom ambulancie a jej vedúcim pracovníkom je profesor Gúth, ktorý sa venuje problematike pohybového aparátu už vyše 44 rokov, je autorom viac ako 30 kníh s problematikou rehabilitácie (pričom väčšina kníh má už niekoľko vydaní za sebou), napísal viac ako dvestodvadsať odborných článkov do vedeckých a odborných časopisov a možno povedať, že v súčasnosti sú skoro všetci lekári pracujúci v oblasti rehabilitácie na Slovensku jeho žiakmi. Ambulancia vlastní okrem toho najdôležitejšieho kapitálu – vedomostného – aj zodpovedajúci prístrojový park pre elektroliečbu, svetloliečbu, nárazové vlny, ultrazvuk a pohybovú liečbu.