Magnetoterapia

Magnetoterapia využíva na svoje pôsobenie magnetické pole, ktoré môže byť:

– statické,

– striedavé, či už nízkofrekvenčné, alebo vysokofrekvenčné.

Statické magnetické pole sa u nás používa minimálne, skôr len v akupunktúre.

Striedavé polia sa obyčajne aplikujú v pulznej forme, aby sa potlačil tepelný efekt a zostal hlavne elektromagnetický efekt.

Nízkofrekvenčná magnetoterapia má viacero účinkov, ako napr.:

– analgetický (kde sa predpokladá potlačenie zápalu a opuchu zvýšenou tvorbou endorfínov, protizápalový, vazodilatačný – ovplyvnenie kalciových iónov, a tým ovplyvnenie tonusu svalových ciev),

– miorelaxačný,

– antiedematózny,

– urýchľujúci hojenie mäkkých tkanív a

– urýchľujúci hojenie kostných zlomenín.

Magnetické pole sa získava prietokom impulzného a striedavého,   prípadne jednosmerného prúdu rôzne veľkou, tvarovanou cievkou so železným jadrom zosilňujúcim a usmerňujúcim magnetický tok.

Biologicky najúčinnejšie sa javí nízkofrekvenčné magnetické pole s frekvenciou do 100 Hz. Magnetické pole prechádza celým organizmom a pôsobí na ióny v tkanivách. Pôsobením striedavých tlakov na bunky sa zvyšuje látková výmena a dilatujú sa cievy. Tento proces vedie po určitej dobe k normalizácii rozdielov elektrických potenciálov.

Výhodou magnetoterapie je i skutočnosť, že sa môže aplikovať i na miesta, kde sa nachádzajú kovové súčiastky po ortopedických operáciách.

Doba aplikácie je 10 minút až hodina, v praxi sa najčastejšie aplikuje 30 minút.

Magnetoterapia sa ordinuje denne, na začiatku liečby môže ojedinele dôjsť k prechodnému zvýšeniu bolesti.

Pri akútnych stavoch a pri vyššej zápalovej aktivite sa ordinujú nižšie dávky a kratší čas (frekvencia 2 – 10 Hz, indukčnosť 2 – 6 mT) ako pri degeneratívnych ochoreniach (frekvencia 10 – 300 Hz, indukčnosť 6 – 15 mT).

prof. Gúth