Mobilizácia

Mobilizáciou sa snažíme ovplyvniť pohyblivosť kĺbov – najčastejšie chrbtice. Pod pojmom mobilizácia treba chápať opakované pohyby v kĺbe do bodu bolesti, po ktorých sa zlepšuje rozsah pohyblvosti v ošetrovanom kĺbe. Dosiahneme pri ňom postupné obnovovanie pohyblivosti kĺbu pri jeho funkčnej poruche. Vykonáva sa opakovanými, nenásilnými pohybmi v smere obmedzenia pohybu. Tlak a ťah sa prevádza takou silou, aby nedošlo k obrannému spazmu svalov v okolí ošetrovaného miesta.

prof. Gúth