Štruktúra hodiny v škole chrbtice

  • 15 minút: úvod, prednáška, skupinové hry,
  • 10 minút: aktivizácia, analýza polohových a pohybových návykov, zlepšenia polohových a pohybových návykov,
  • 15 minút: kognitívna práca, rozpoznávanie vyváženia svalstva v rámci školy chrbtice, pozorovanie, uvedomovanie si zlepšovania, analyzovanie mechanizmu stresu, zlepšenie postavenia tela v rámci každodenného života,
  • 15 minút: zvládnutie uvoľňovacích techník skrátených svalov, posilňovanie oslabených svalových štruktúr, realizovanie zlepšenia analyzovaného psychického stavu, zlepšenie pohľadu na vnútorné problémy, naučiť sa uvoľniť psychiku v rámci bežného života,
  • 5 minút: výmena informácií v rámci skupiny, porovnanie predchádzajúcich a nasledujúcich zmien podľa jednotlivých krokov školy chrbtice a nakoniec domáca úloha.

Prof. Gúth

Posted in Škola chrbtice.