Ultrazvuk

Pri liečbe ultrazvukom sa využívajú ultrazvukové vlny vyrobené piezoelektrickým javom – rozkmitaním špeciálneho kryštálu. Pri liečbe sa uplatňuje hĺbková mikromasáž tkaniva, zlepšuje krvný obeh, metabolizmus a napätie svalstva. Uplatňuje sa hlavne účinok protibolestivý, zvýšenie miestneho metabolizmu, zlepšenie obehu v drobných kapilárach po športových a iných úrazoch /distorzie, svalové úpony, hematómy/.

Analgetický účinok

Je z hľadiska fyzikálnej terapie najžiadanejší a možno povedať, že pôvodne väčšina prístrojov bola vyvinutá práve na dosiahnutie tohto účinku. Išlo o empiricky zistené efekty, pričom však už väčšina dnes využívaných procedúr bola na tento účel vyvinutá cielene.

Výhoda takejto analgetickej aplikácie je v tom, že obchádza gastroentrektriálny trakt, teda nepôsobí toxicky na hepar a ostatné štruktúry. Pomocou súbežného použitia fyzikálnej terapie s analgetikami možno podstatne znížiť ich dávku.

Myorelaxačný účinok

Ide obyčajne ruka v ruke s analgetickým účinkom, pričom obyčajne najprv dochádza k ovplyvneniu dynamických svalov (tie bývajú aj tak hypotonické), až v druhom slede sú ovplyvňované svaly posturálne (obyčajne bývajú v kypertone). Významný je aj vplyv na hypertonické vlákna špúšťacích bodov.